MANUÁL

Úvod

Webforb.com je online služba od slovenskej spoločnosti Enforb vďaka ktorej si zriadite web okamžite a za maximálne nízke náklady. Je primárne určená pre podnikateľov. Web obsahuje viacero modulov a ďalšie pripravujeme. Umožnia vašim zákazníkom sa k vám ONLINE OBJEDNAŤ, prečítať si Vaše oznamy, referencie Vašich zákazníkov a mnoho iného.

Nie je potrebné nič inštalovať, nič zložito nastavovať. Nie je potrebné riešiť žiaden hosting.

Ak si želáte špeciálny dizajn, vieme Vám ho pripraviť a nasadiť. Tým získate vizuálne jedinečnú webstránku nabitú funkcionalitami. Ak sa chcete vyhnúť prvotným vysokým zriaďovacím nákladom na web, určite vám postačí i základná šablóna.

Obsah webovej stránky zriadenej cez Webforb.com sa spravuje prostredníctvom administrátorského rozhrania (skrátene admin rozhrania). Je dostupné na adrese domenavashoprojektu.com/admin. Na prihlásenie je potrebné disponovať používateľským menom a heslom. To je Vám poskytnuté pri spustení webu.

Admin rozhranie pozostáva z viacerých modulov spravujúcich rôzne časti obsahu. Každý používateľ, disponuje individuálnymi právami na jednotlivé moduly. Inými slovami, najvyšší administrátor každému kto sa do admin rozhrania prihlasuje udelí pri vytváranie konta práva na jednotlivé moduly. Tie sa podľa tohto nastavenia používateľovi v admin rozhraní zobrazia a môže tak spravovať ich obsah.

Správa obsahu prebieha cez úpravu jednotlivých atribútov modulu. Po kliknutí na konkrétny modul sa zobrazí zoznam položiek. Po výbere konkrétnej položky je možné ju zmazať alebo editovať jej atribúty. Napríklad po kliknutí na modul Články sa zobrazí zoznam článkov. Admin má možnosť pridať nový článok (novú položku), zmazať existujúcu alebo editovať. Ak sa rozhodne editovať, má k dispozícií na editáciu jednotlivé atribúty položky ako napríklad názov článku, obrázok článku, autora článku, dátum publikovania atď. Všetky zmeny ktoré uloží sa okamžite prejavia na verejnej časti portálu, teda na webe.

Ukážka admin rozhrania

Prehľad a popis jednotlivých modulov

Ich zoznam sa môže líšiť od závislosti balíka poskytovaných služieb.

Modul Klienti - Správa používateľov portálu, ktorí sú registrovaní ako klienti.

 • Klienti sú používatelia portálu, ktorí sa na portál registrujú sami, prípadne ich môže do systému pridať administrátor. Ak sa používateľ registruje sám, je potrebné potvrdiť registráciu tzv. dvojfaktorovo, teda musí kliknúť na odkaz ktorý mu príde na mailovú adresu ktorú pri registrácií zadal. Až po tomto kroku je registračný proces dokončený.
 • Evidencia klientov pomáha podnikateľovi si vytvárať prehľad o nich.
 • Registrovaní klienti majú jednoduchšie rezervovanie si termínov, keďže nemusia vypĺňať všetky osobné údaje, možu jednoducho pridať referencie a iné výhody.

Modul Články – Správa článkov, teda blogov.

 • Prv je potrebné pre články vytvoriť kategórie.
 • Článok môže byť i tzv. Externý. To znamená, že ak sa táto možnosť pri editácií článku zvolí, niektoré atribúty pre vypĺňanie sa vypnú (napríklad obsah článku) a aktivuje sa atribút pre hypertextový odkaz. Ak čitateľ na takýto externý článok klikne, otvorí sa mu na novej karte. Je to vhodnú použiť ak napr. píšete blogy i na inom portáli a zo svojej stránky sa chcete iba odkazovať.
 • lánok sa zobrazí na webe iba vtedy ak zároveň ma aktívny atribút s názvom Publikovaný. Ak článok publikovaný nie je, je možné ho i tak ukladať a neskôr sa k jeho editácií vrátiť.
 • Článok je možné editovať i po publikovaní.
 • Článku je možné priradiť nejaký titulný obrázok alebo titulné video. Pri Youtube videu stačí vložiť kód Youtube videa, ktorý získame tak, že v rámci URL adresy videa skopírujeme kód ktorý je za znakom „rovná sa“. Napríklad:
  https://www.youtube.com/watch?v=fDWFVI8PQOI
  Podčiarknuté predstavuje kód videa. Môžeme pridať i adresu videa ktoré nie je na Youtube. V tom prípade je ale potrebné nahrať i náhľadový obrázok videa. Pri prehrávaní takéhoto videa sa otvorí odkaz na novej karte, kým Youtube video sa prehráva priamo na stránke.

Modul Galérie – Správa obrázkov a videí.

 • Všetky obrázky a videá sú zoskupené do albumov.
 • Albumu je potrebné priradiť konkrétnu fotku, ktorá ho reprezentuje.
 • Album je na webe zobrazený až vtedy ak má nastavovaný atribút Publikovaný.

Modul Rady - Na webe je možné mať sekciu s častými otázkami a odpoveďami. Stačí vyplniť atribút Otázka, Odpoveď a nastaviť poradový index v prípade, ak chceme sami určiť poradie zobrazenia danej otázky. V opačnom prípade Poradový index vypĺňať nemusíme.

Modul Oznamy - Na webe je možné zobrazovať krátke oznamy ktoré sú aktívne ku konkrétnemu dátumu. Oznam je na webe zobrazený ak má správne nastavený atribút Publikovaný.

Modul Referencie - Správa referencií od klientov alebo čitateľov.

 • Referenciu môže pridať administrátor alebo klient, pokiaľ mu to je v rámci modulu Nastavenia umožnené.
 • Ak referenciu pridáva neregistrovaný používateľ, jej pridanie musí potvrdiť dvojfaktorovo, teda kliknutím na potvrdzovací odkaz ktorý je mu zaslaný na mail, ktorý pri vyplnení formulára zadal.

Modul Udalosti - Správa sekcie s tipmi na udalosti.

 • Udalosť okrem bežných atribútov ako napríklad Názov či Popis obsahuje i atribúty pre URL odkaz, kde je možné zadať externý odkaz na danú udalosť (napr. link na Facebook udalosť) a taktiež samotný text tohto odkazu. Po kliknutí je takýto odkaz otvorený na novej karte.
 • Používateľ sa môže nechať upozorniť na nadchádzajúcu udalosť. Stačí ak na stránke klikne na príslušnú ikonku. Zoznam takýchto používateľov je vedený v podmodule Newsletter. Používateľa do tohto zoznamu môže pridať i sám administrátor.

Modul Rezervácie - Správa online objednávania sa klientov.

 • Pre spustenie možnosti online objednávania sa je prv potrebné nastaviť Pracovnú dobu, Služby a Pracoviská.
 • Pracovná doba pozostáva z dvoch častí. Otváracie hodiny a Prevádzkové hodiny. To prvé predstavuje celkové otváracie hodiny, ktoré sú zobrazené napr. na podstránke Kontakt, pričom Prevádzkové hodiny predstavujú čas vymedzený pre online objednávania sa.
 • Pracoviská predstavujú obslužné miesta vykonávania služieb. V prípade kaderníctva môže ísť napríklad o konkrétne kreslo či pracovníka, v prípade autoservisu o konkrétny zdvihák a podobne. Pri nastavovaní služby je potrebné nastaviť odhadovaný čas jej vykonávania. Ideálne je pridať viacero služieb s rôznymi časmi ako napríklad Pánsky strih (10 minút); Dámsky strih (20 minút); Dámsky strih s umývaním (60 minút).
 • Jedna služba môže byť priradená na viacero pracovísk.
 • Systém ponúka automaticky voľný termín tak, že prechádza zaradom všetky pracoviská na ktorých sa daná služba vykonáva a hľadá časový priestor.
 • Rezervovať termín si môže používateľ ktorý je registrovaný i neregistrovaný, pričom rezerváciu vie vytvoriť i administrátor.
 • Pri vytváraní rezervácie administrátorom stačí vyplniť potrebné atribúty, vrátane mena klienta. Alternatívou je vybrať klienta zo zoznamu registrovaných. Potom sa jeho údaje doplnia automaticky.
 • Zamedzenie možnosti rezervovania sa na nejaký výnimočný čas, alebo časové rozhranie sa dá docieliť podmodulom Nedostupnosť. Je to možné využiť napríklad v prípade dovolenky.

Modul Podstránky - Správa statických podstránok ktorých obsah sa mení iba zriedka. Ide predovšetkým o podstránku O nás - text, Titulnú galériu – obrázky, Doplnková galéria – obrázky.

Modul Emailové vzory - Správa emailových vzorov, teda nastavenie toho, aký text je používateľom v rámci automatických mailov zasielaný (napríklad keď sa na portáli zaregistrujú, urobia rezerváciu a podobne).

 • Jednotlivé atribúty v zložených zátvorkách predstavujú hodnoty ktoré do mailu dopĺňa systém automaticky. Príklad na automatickú vetu posielanú čitateľovi: „Dobrý deň, pán Peter Novák, zasielame Vám tento nový aktivačný kód: UZ5hf.“ Pričom hodnoty Peter, Novák, UZ5hf doplní systém automaticky. V editore to tento text bude mať takýto tvar: Dobrý deň, pán {{first_name}} {{last_name}}, zasielame Vám tento nový aktivačný kód: {{activation_code}}.
 • Je možné využiť úpravy písma, čiže ak chceme aby bol poslaný automatický text s formátovaním, napríklad tučné a kurzíva Peter, upravíme i samotný reťazec {{first_name}}.

Modul Nastavenia - Jednotlivé atribúty ktoré je možné nastaviť sú zoskupené podľa funkcionalít alebo modulov. Prehľad niektorých atribútov podľa sekcií:

 • Sekcia Email - nastavenie mailovej schránky ktorá sa používa na odosielanie systémových mailov. Prehľad niektorých atribútov:
  • Kódovanie správ – odporúčame UTF-8
  • Typ obsahu – odporúčame text/plain
 • Sekcia Všeobecné
  • Farebná schéma – ak je použitá základná šablóna, je možné meniť farby tlačidiel a niektorých položiek cez tento atribút.
  • Logo – je potrebné nahrať obrázok s pomerom strán 1:1. Formát obrázka má byť PNG s transparentným pozadím.

Modul Používatelia - Správa jednotlivých používateľov portálu ktorým sú udelené administrátorské práva na správu jednotlivých modulov.

 • Konkrétne práva sa nastavujú prostredníctvom atribútu Zoznam používateľských rolí.
 • Prihláseniu sa používateľa do systému je možné zabrániť prostredníctvom atribútu Blokovaný. Pri aktivácií tohto atribútu je možné napísať i text, ktorý sa používateľovi zobrazí pri snahe sa do systému prihlásiť.
 • Všetci používatelia sa prihlasujú ako každý administrátor systému cez adresu domenavashoprojektu.com/admin.
 • Medzi používateľmi je automaticky i vytvorené konto enforb. Ide o servisné konto aplikácie. Môžete ho zmazať, no v prípade potreby riešenia problémov z našej strany sa to trocha skomplikuje.

Všeobecné ovládacie prvky

Po kliknutí na modul sa zväčša zobrazí zoznam položiek v forme tabuľky. Tabuľka má svoje ovládacie prvky. Pri kliknutí na prvý riadok tabuľky ktorý obsahuje názvy stĺpcov sa dáta podľa daného stĺpca zoradia vzostupne, ďalším kliknutím zostupne a ďalším kliknutím sa zoradenie deaktivuje. Takéto zoraďovanie je možné kombinovať i s inými stĺpcami.

V ľavej hornej časti sú zväčša ovládacie prvky tabuľky alebo modulu. V pravej filtračné nástroje pre položky.

Ovládací panel

Pole Filtrovať je pre zadanie reťazca, ktorý sa má v rámci tabuľky vyhľadať.

Hľadanie

Po napísaní hľadaného reťazca je potrebné stlačiť enter. Je možné, že systém doplní pred a za napísaný výraz hviezdičky. Ide o nahradenie akýchkoľvek znakov. Ak používateľ zadá na vyhľadanie napr. výraz myš*, systém vráti výsledky ktoré obsahujú myš plus akékoľvek znaky. Výsledkom hľadania by teda boli položky myš, myšlienka, myška a pod. Ak by do vyhľadávania bolo zadané iba myš, našlo by iba položky ktoré majú presný názov myš.

Opätovné načítanie tabuľky. Kliknutím sa znova načíta tabuľka. Dáta sa teda aktualizujú.

Refresh dát

Filtrovanie stĺpcov. Kliknutím sa zobrazí filter nad jednotlivými stĺpcami tabuľky. Vďaka tomu je možné filtrovať jednotlivé údaje v stĺpcoch. Hľadaný výraz musí byť zadaný presne. Zvyšné znaky môžu byť nahradené hviezdičkou. Presne podľa pravidiel uvedených vyššie pre vyhľadávacie pole.

Prepnutie zobrazenia

Nastavenia tabuľky. V rámci tabuľky je možné nastaviť šírku stĺpcov.

Nastavenia tabuľky

Detailnejší pohľad na modul Články

Po kliknutí na modul sa rozbalia tri podpoložky. Zoznam – samotný zoznam článkov, Kategórie – správa kategórií do ktorých články môžu byť priradené, Tagy – správa štítkov ktoré je možné ku jednotlivým článkom pridať.

Modul Články

Po kliknutí na konkrétny článok alebo pri jeho vytváraní sa editujú jednotlivé jeho atribúty. Okrem bežných ako napríklad Názov sa upravujú i niektoré špecializované. K ním patria nasledovné:

 • Perex - krátky úvodný text ktorý je zobrazovaný iba v zozname článkov v rámci verejnej časti portálu.
 • Externý – po aktivácií tohto atribútu sa zobrazí pole pre zadanie externého odkazu. Takýto článok následne nemá vlastný obsah. Ak naň čitateľ klikne článok sa vo forme externého odkazu otvorí na novej karte.
 • Obsah – hlavný editor obsahu článku.
 • Interní/Externí autori – pri výbere interného autora sa vyberá zo zoznamu existujúcich používateľov. Tí sú spravovaní v rámci modulu Používatelia. Ak osoba v systéme nie je evidovaná je možné napísať akúkoľvek inú formou textu v rámci externého autora.
 • Meta popis – krátky popis článku slúžiaci na zvýšenie SEO.
 • Obrázok/Video – Každý článok môže mať titulný obrázok alebo titulné video. Buď jedno alebo druhé. Pri videu je na výber Youtube video, kde stačí vložiť iba kód videa. Ide o hodnotu v URL videu za znakom „rovná sa“. Napríklad:
  https://www.youtube.com/watch?v=fDWFVI8PQOI
  Pri externom videu je potrebné vložiť celý odkaz na video a nahrať úvodný obrázok videa. Youtube video sa prehrá priamo v rámci článku, externé video sa zobrazí tak, že po kliknutí na článok sa zobrazí na novej karte cieľová adresa.
 • Tagy – každému článku je možné pridať štítky ktoré vytvoria akúsi fiktívnu kategóriu. Ak tag v systéme už existuje, pri začatí písania jeho názvu systém ponúkne jeho automatické dokončenie. Ich správa sa vykonáva cez podpoložku menu Tagy. Po vytvorení článku je možné k nemu pridať ďalšie prílohy vo forme obrázkov, videí a súborov.

Časté otázky

Pridal som článok no na webe sa nezobrazuje.

 • Skontrolujte dátum publikovania článku. Ak je nastavený do budúcnosti, článok sa na webe vykreslí až od zadaného dátumu.
 • Skontrolujte nastavenie atribútu Publikovaný.

Pridal som obrázok do galérie ale na webe sa nezobrazuje.

 • Skontrolujte či obrázok i album majú správne nastavený atribút Publikovaný.
 • Skontrolujte či album má priradený hlavný obrázok.

Pridal som referenciu ale na webe sa nezobrazuje.

 • Skontrolujte atribút Publikovaná.

Do online rezervovania som pridal pracoviská a služby no na webe vidno iba služby a žiadne pracoviská.

 • Pracoviská sa na webe nezobrazujú. Ak si používateľ vyberie konkrétnu službu, systém automaticky prehľadáva na pozadí všetky pracoviská na ktorých sa daná služba vykonáva a hľadá prvý voľný termín.

Chcem zabrániť rezervovanie klientom na nejaký konkrétny čas z dôvodu napr. dovolenky.

 • V rámci modulu Rezervácie použite podmodul Nedostupnosť.

Chcem na webe upraviť informácie v sekcií O nás.

 • Použite modul Podstránka, položku O nás.

Chcem na webe upraviť informácie v sekcií Kontakt.

 • Použite modul Nastavenia.

Systém neposiela maily.

 • Skontrolujte si nastavenia mailovej schránky v module Nastavenia. Môžete v rámci nastavení využiť i funkcionalitu Test mail. Stačí zadať ľubovoľný mail a systém vám naň odošle testovaciu správu.

Logo sa zobrazuje nepekne.

 • Dbajte aby malo pomer strán 1:1, rozmer v rozmedzí 200 – 600 pixelov, bolo vo formáte PNG a ak obsahuje biele pozadie, aby bolo transparentne.

Kde nastavím otváracie hodiny a hodiny pre online objednávanie sa.

 • Použite modul Rezervácie, podmodul Pracovná doba.

Chcem upraviť texty odosielaných mailov zo systému.

 • Použite modul Emailové vzory.

Chcem upraviť popis pri kalendári v rámci online objednávania sa.

 • Použite modul Nastavenia, sekciu Rezervácie.

Chcem upraviť čas, koľko hodín vopred môže klient svoju rezerváciu vytvoriť alebo zrušiť.

 • Použite modul Nastavenia, sekciu Rezervácie.

Chcem upraviť čas, koľko hodín pred rezerváciou má byť klientovi odoslané upozornenie o jeho termíne.

 • Použite modul Nastavenia, sekciu Rezervácie.

Niekto pridal nevhodnú referenciu na našu stránku, ako nastaviť aby sa to neopakovalo.

 • V rámci modulu Nastavenia, v sekcií Referencie, odškrtnite Možnosť pridávania referencie každým, prípadne i Možnosť pridávania referencií prihláseným používateľom. Následne bude referenciu môcť pridať iba administrátor.

Chcem rezerváciu klientovi vytvoriť ja – administrátor.

 • Použite modul Rezervácie, podmodul Zoznam alebo Kalendár a zvoľte Pridať.

Klient hlási že sa zaregistroval no do systému sa nevie prihlásiť.

 • Registrácia je dokončená ak klient klikol na potvrdzovací mail, ktorý mu bol doručený do schránky, ktorú pri registrácií uviedol. Je potrebné aby si skontroloval i zložku Spam. Pripadne sa uistil, že v registrácií zadáva svoj mail v správnom tvare. Mnohokrát sa stáva, že niekto zabudne zadať koncovku mailu a zadá iba napr. jozko.mrkvicka@gmail. Ak sa nevie prihlásiť, taktiež je možné že ho administrátor zablokoval alebo z modulu Klienti vymazal.

Chcem pridať článok.

 • Použite modul Články. Prv je však potrebné vytvoriť aspoň jednu kategóriu.

Chcem pridať na stránku obrázok alebo video.

 • Na webovej stránke sa nachádza viacero galérií. Titulná (zväčša v hornej časti webu), hlavná a doplnková. Titulná a doplnková sa spravujú v rámci modulu Podstránky. Hlavná galéria, kde je možné pridať i video sa spravuje prostredníctvom modulu Galérie.
 • V rámci modulu Galérie je prv potrebné vytvoriť album. Ten musí mať aktívny atribút Publikovaný. Následne je potrebné doň pridať fotky alebo videá. Netreba i zabudnúť jednu z fotiek zvoliť ako reprezentatívny obrázok albumu.

Chcem poveriť zamestnanca aby niektoré časti webu spravoval.

 • Použite modul Používatelia, pridajte nového a v sekcií Zoznam používateľských rolí mu udeľte práva na moduly do ktorých chcete aby mal prístup.

SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU