Webforb | Modul Galérie

MODUL GALÉRIE

webforb.com - Webové stránky pre váš biznis

Modul Galérie slúži na publikovanie obrázkov a videí. Ak zákazníkovi poodhalíte ako to u vo vašej prevádzke vyzerá, zvyšujete tým jeho dôveru i pravdepodobnosť, že vás navštívi.

Do albumu môžete pridať i video. To môže byť umiestnené na Youtube alebo inom externom zdroji. Ak je na Youtube, stačí pridať iba kód videa. V opačnom prípade stačí pridať odkaz na ktorom je video dostupné. Po kliknutí používateľom na dané video sa mu otvorí na novej karte predmetný odkaz s daným médiom.